.

 

 

Γενικά

H electroWorks προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες από ένα ευρύτατο φάσμα επιλογών, που καλύπτουν κάθε φάση του κύκλου ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού. Επιλέξτε κάλυψη αυτοτελών φάσεων, απο συμβουλευτικές υπηρεσίες και εποπτείας έργων ή αναθέστε την πλήρη ή μερική υλοποίηση του έργου σας.

Επιπλέον, η electroWorks μπορεί να ολοκληρώσει το έργο σας, δημιουργώντας το υποστηρικτικό υλικό όπως εγχειρίδια χρήσης, τεχνικά εγχειρίδια ή on-line συστήματα βοήθειας.

Τέλος, εφόσον απαιτείται, η electroWorks μπορεί να οργανώσει και να εκτελέσει εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως σεμινάρια ή παρουσιάσεις συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας του αντίστοιχου υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού.

.