.

 

 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Στα πλαίσια των συμβουλευτικών υπηρεσιών της η electroWorks, μπορεί να εκτελέσει τεχνικές μελέτες σχετικά με τις δυνατές επιλογές στην εκτέλεση ενός έργου πληροφορικής. Με ανάλυση των διαθέσιμων τεχνολογιών, των αντίστοιχων πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων χρήσης κάθε μιάς, εκτίμηση χρόνου και κόστους για την υλοποίηση του έργου ή ακόμη και με μελέτη μικρότερων προβλημάτων πληροφορικής, η electroWorks μπορεί να υποστηρίξει συμβουλευτικά τις ανάγκες σας.

.