.

 

 

Οργάνωση και Εκτέλεση Εκπαιδεύσεων

Η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα αλλά και η βιωσιμότητα ενός συστήματος πληροφορικής είναι άμεσα εξαρτώμενες από το βαθμό στον οποίο οι χρήστες και διαχειριστές γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας του. Ειδικά όταν η πολυπλοκότητα και το μέγεθος του συστήματος αυξάνει, οι διαδικασίες εκπαίδευσης αποκτούν πρωταγωνιστική συμβολή προς την κατεύθυνση της επιτυχίας.

Στην electroWorks τοποθετούμε τον παράγοντα ποιοτική και αποτελεσματική εκπαίδευση στην αιχμή των προσπαθειών μας. Πιστεύουμε ότι η αποτελεσματική εκπαίδευση των χρηστών εγγυάται την επιτυχία και δεν είναι απλά μια βοηθητική διαδικασία.

Ανάλογα με το μέγεθος του συστήματος διακρίνουμε διαφορετικές ομάδες εμπλεκόμενων, από χρήστες, διαχειριστές, τεχνικούς κ.α. Η electroWorks ετοιμάζει και εκτελεί εκπαιδευτικές δραστηριότητες με παρουσιάσεις, υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό και σεμινάρια, με το κατάλληλο προσανατολισμό και ειδίκευση για κάθε ομάδα.
.