.

 

 

Εγχειρίδια

Η ποιότητα, η αντοχή στο χρόνο και ο βαθμός ευκολίας συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών, και επέκτασης ενός συστήματος βασίζεται στο υποστηρικτικό υλικό που το συνοδεύει. Ελλειπή ή κακογραμμένα εγχειρίδια μπορούν να οδηγήσουν σε λανθασμένο τρόπο χρήσης, αδυναμία αποκατάστασης προβλημάτων ή ακόμα και απώλειας πολύτιμων δεδομένων.

Η συντήρηση, η αποκατάσταση βλαβών γίνονται με εξαιρετικά χαμηλότερο κόστος όταν η τεκμηρίωση είναι πλήρης και ποιοτική. Η electroWorks προσφέρει υπηρεσίες δημιουργίας υλικού τεκμηρίωσης σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.

Τεχνικά Εγχειρίδια
Στις υπηρεσίες δημιουργίας τεκμηρίωσης, περιλαμβάνεται η συγγραφή τεχνικών εγχειριδίων. Βασικό χαρακτηριστικό είναι η πληρότητα, η λεπτομέρεια και η τεχνική εγκυρότητα στην ανάπτυξη του περιεχομένου τους. Με αυστηρή δομή και εύκολη ανεύρεση της ζητούμενης πληροφορίας, τα εγχειρίδια αναφοράς είναι απαραίτητο εργαλείο του τεχνικού προσωπικού ενός συστήματος.

Εγχειρίδια Εγκατάστασης
Τα εγχειρίδια εγκατάστασης με απλή και κατανοητή γλώσσα όταν απευθύνονται σε τελικούς χρήστες και με τεχνική αρτιότητα και κάλυψη όλων των περιπτώσεων όταν απευθύνονται σε τεχνικούς εγκατάστασης, εγγυώνται την ορθή, εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.

Εγχειρίδια Χρήσης
Τα εγχειρίδια χρήσης απευθύνονται περισσότερο σε τελικούς χρήστες. Χρησιμοποιούν απλή και καθημερινή γλώσσα, με περιορισμένή τεχνική ορολογία, και είναι οργανωμένα με προοδευτική περιγραφή των λειτουργιών του συστήματος, ενώ χαρακτηρίζονται από διδακτικό ύφος. Διαθέτουν επίσης ευρετήριο ώστε να είναι δυνατή η ανεύρεση πληροφορίας.
.