.

 

 

Υπηρεσίες Εποπτείας Έργων

H electroWorks προσφέρει επίσης υπηρεσίες εποπτείας έργων είτε ως εσωτερικός μηχανισμός διασφάλισης ποιότητας συνεργαζόμενη με εταιρίες που αναπτύσσουν συστήματα πληροφορικής, είτε ως επιβλέπων κατ 'εντολή των φορέων, εταιριών ή ιδιωτών που παρήγγειλαν το υπο κατασκευή σύστημα.

Οι υπηρεσίες εποπτείας, περιλαμβάνουν τον ορισμό διαδικασιών παρακολούθησης, αξιολόγησης, και αποδοχής της εξέλιξης του έργου. Τακτικές συνεδρίες και αναφορές εξασφαλίζουν την διασφάλιση σαφούς εικόνας για την πορεία του έργου, περιορίζουν δυσάρεστες αποκλισεις απο την προγραμματισμένη εξέλιξη ενώ δημιουργούν τις προϋποθέσεις για λήψη μέτρων έγκαιρα εκεί που χρειάζεται.

.